Xây dựng nhà vệ sinh công cộng văn minh bằng nguồn vốn xã hội hóa

Liên Hệ Quảng Cáo

HIỆP HỘI NHÀ VỆ SINH – NGHE ÔNG LÊ VĂN HIỆP CHIA SẺ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

Ông Hiệp cho biết, trong quá trình vận động thành lập hiệp hội ông đã đi khảo sát ở một số nước trên thế giới. “Đi ra nước ngoài mới biết rằng ở nhiều nước đã rất văn minh về nhà vệ sinh. Ngoài đường phố khoảng 500m đến 1km là có nhà vệ sinh rất tiện lợi. Số lượng nhà vệ sinh công cộng nhiều, chất lượng tốt và ý thức sử dụng nhà vệ sinh chung rất cao. Ở Singapore có hẳn trung tâm đào đào tạo quy chuẩn, quy trình vận hành nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh được xây dựng rất văn minh và nhân văn. Người phục vụ ở nhà vệ sinh rất tận tâm và người sử dụng cũng rất có ý thức” – Ông Hiệp chia sẻ.